รางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อผู้พิการ

บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทริมชายหาดแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ได้รับรางวัลและการรับรองอาคารที่พักสำหรับรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับผู้ใช้รถเข็นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์