นโยบายการไม่สูบบุหรี่ของ บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท:


ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องหรือพื้นที่ใดๆของรีสอร์ท ยกเว้นพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้กัญชาทุกประเภทในทุกพื้นที่ของโรงแรม
หากมีการพบหลักฐานการสูบบุหรี่ ลูกค้าอาจโดนปรับสูงสุด 2,000 บาท

A chat icon